ديشب خونه ی مريم اينا دعوت بوديم. کلی خوش گذشت. ۲۰-۳۰ نفر اومده بودن. کلی هم مافيا بازی کرديم. n مدل هم غذای رنگارنگ درست کرده بودن.

تيم راگبيمون پريشب باخت. فعلا حالم گرفتست.

برنامه ی Calgary o Montreal م فعلا کنسل شد. 

امتحان ميانترم دارم و هيچی بلد نيستم .

تو اين هفته نمی نويسم يا کم می نويسم.

يادم رفت بگم. اين چه وضعشه. Toronto و Montreal از اينجا گرمترن.

  
نویسنده : roozbeh ; ساعت ۱:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٢
تگ ها :