دارم يه سيمولاتور توالت ايرانی طراحی می کنم. هر موقع تموم شد و Patentش کردم به اطلاعتون می رسونم. ما فاميلی کارمون درسته، نظريه می ديم، اختراع می کنيم،... اما کسی که قدر ما رو نمی دونه مهدی جون.

/ 2 نظر / 2 بازدید
مهدی

آره می دونم چی می گی روزبه جون. ما بعدا کشف می شيم. داوينچی و ژول ورن و گاليله و ابن سينا و ديويد لينچ و انیشتین هم توی زمان خودشون درک نمی شدن.