اين چند روزه هوا خيلی توپ شده، دقيقا همون هوايی که دوست دارم. هوای آفتابی بدون ابر با يک نسيم خنک.

/ 0 نظر / 18 بازدید