امروز استاده تمرينامو ديد، کلی حال کرد 04.gif.(شروع يک برنامه بلند مدت برای زدن مخ استاد و گرفتن TA)

/ 0 نظر / 2 بازدید