الان دانشکده فيزيکيها تلسکوپ گذاشته بودن توی يکی از فضاهای باز پشت دانشگاه و داشتن مريخ رو نگاه می کردن. ابرها حرکت می کردن، خوب نتونستم ببينم.

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید