اين چند روزی که ننوشتم تقصير persianblog بود.

راستی جمعه تيم راگبيمون با UBC مسابقه داره. مهران جون، سوسکين، لهين،... اگر استاد عزيز کلاس فوق العاده نذاره حتما می رم. مخ مهران و چند تا از بچه های لبمون رو هم می زنم که بيان.

ديگه اينکه امروز Pavol Hell رو ديدم. بنده خدا داشت با عصا راه می رفت. بهش گفتم چند تا از بچه ها تو ايران هستن که اگر بهشون پذيرش بدی،هر روز ميان کولت می کنن. قيافش از عکسش خيلی بهتره.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید