من اين ترم دو تا درس دارم. يکيش که همونيه که  استادش خوانندست. کلی تمرين می ده هر جلسه و.... يکی ديگش هم استادش خيلی با حاله، هر جلسه آب ميوه و دونات و قهوه مياره برامون.   

/ 0 نظر / 26 بازدید