ديشب خونه ی مريم اينا دعوت بوديم. کلی خوش گذشت. ۲۰-۳۰ نفر اومده بودن. کلی هم مافيا بازی کرديم. n مدل هم غذای رنگارنگ درست کرده بودن.

تيم راگبيمون پريشب باخت. فعلا حالم گرفتست.

برنامه ی Calgary o Montreal م فعلا کنسل شد. 

امتحان ميانترم دارم و هيچی بلد نيستم 17.gif.

تو اين هفته نمی نويسم يا کم می نويسم.

يادم رفت بگم. اين چه وضعشه. Toronto و Montreal از اينجا گرمترن.

/ 5 نظر / 19 بازدید
mehrooon from WinLess UBC!!

داداش سووووووووووووسکين!!!!

yassi

آخی :)

مریم

اگه ما سوسکيم که شما سوسک ترين

دیووونه

می‌بينی تو رو خدا .. زودی همه چيو ميگيره به خودش ميچسبونه !! ( :-" )

دیووونه

مريم از کی تاحالا داداش مهران شدی تو ؟!!