ان شاالله تا دو-سه هفته ديگه ميرم Calgary و بعدش Montreal.

/ 1 نظر / 19 بازدید
مونا

کاشکی يه چند ماه ديگه می رفتی