امروز تازه فهميدم خيلی از اصطلاحات فارسی که به کار می برم، استادم نمی فهمه. فرهنگ لغتش هم فقط کلمات ۳۰ سال پيش رو داره.

/ 0 نظر / 3 بازدید