تا الان UBC بودم. خيلی خوش گذشت. کمپسشون قشنگه ولی من دور و ور کمپس خودمونو بيشتر دوست دارم. امروز با مهران under the supervision of Baharak، قورمه سبزی درست کرديم البته نيازی به نظارت بهارک نبود، ما خودمون اين کاره ايم. تقريبا ۵ ساعت و نيم طول کشيد تا حاضر شد. اولش مزش خيلی افتضاح بود ولی وقتی آورديمش که بخوريمش خوب شده بود. مثل اينکه من هرجا ميرم بايد Fire Alarmesh سروصدا کنه. يکی از دلايل طول کشيدنش هم همين Fire Alarme بود. بعدشم رفتم Safeway خريد، الان هم خسته و کوفته دارم وبلاگ می نويسم.

/ 4 نظر / 17 بازدید
nicosk

مممم ... مهران و بهارک .. روزبه تو الانا رنکت چنده حدودا ؟!!

روزبه

نمی دونم اما هرچی هست خيلی افتضاحه.

مریم

ااا چرا منو خبر نکردين واسه قرمه سبزی؟

bahar

نه آقا جان. اشتباه نکن. ۵:۳۰ کجا بود... شما ماشااله تازه ساعت ۱۱ داشتين چايی ميل ميفرمودين!!!!‌برا صبونه!!!! يه چی حدود ۴:۳۰ بود D: (حالا انگار فرقی هم ميکنه;) ). در ضمن اينم بگم که اصولتا غذاهايی که بهارک میپزه يا سوپروايزری ميکنه تا رو اجاقن مزه زهر مار ميدن!!!‌ولی وقتی ميان سر سفره نمدونم چطو يهو مزشون از اينرو به اونرو ميشه (بزنين به تخته تا دفعه بعد مجبور نشين زهر مار بخورين!!!!)