چند دقيقه پيش Fire Alarm e خوابگاه شروع به سر و صدا کرد و يکی از قوانين خوابگاه اينه که به محض شنيدن صدای آژير بايد اتاق رو ترک کرد. من هم کلی خوشتیپ کردم و عطر و ادکلن زدم و رفتم پايين(بماند که يادم رفت زیپمو ببندم). همه با شورتو زيرپوش ريخته بودن بيرون. البته همه ايرانيها مثل من عطر و ادکلن زده اومده بودن.

بعد از چند دقيقه ۷-۸ نفر با لباس نسوز اومدن رفتن تو تا آتيشو خاموش کنن. از يکی از اتاقهای طبقه اول دود غليظی ميومد بيرون و ظاهرا صاحب اتاق هم تو اتاق نبود. صدای زنگه خيلی وحشتناکه. الان گوشام به شدت درد گرفته. فقط شانس آوردم تو حموم نبودم، چون چند دقيقه قبلش تصميم داشتم که برم حموم.

/ 1 نظر / 20 بازدید
nicosk

اه ... عجب بد شانسی ای ...