امروز مريمو ديدم. ظاهرا بعد از اون غذايی که مهران براش درست کرده بود، هنوز در سلامت کامل به سر می برد.

/ 0 نظر / 20 بازدید