فکر کنم اولين کسی که وارد بهشت ميشه، مخترع سوسيس باشه. من که حداقل هفته ای ۶ بار براش طلب آمرزش می کنم. احتمالا ۱۰۰۰۰ نفر ديگه هم تو دنيا مثل من هستن.

/ 0 نظر / 3 بازدید