استادم خيلی ماهه. با اينکه تنها ۳ هفته است که منو ميشناسه ولی يک Recommendationی نوشته برام که اگر تمام Recommendationهای استادای مزخرف ايران (مخصوصا يکيشون) رو روی هم بذارين يک هزارم اين تعريف و تمجيد نکردن. تو اين اردرا که: منت روزبه را عز و جل که Researchash موجب نعمت است و Courseworkash مزيد منت و ...

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
يه بنده خداي بي گناه...!

ما که نفهميديم چی گفتی.اما يه سری به ما بزن شايد دلت سوخت و يه نظری هم برای نوشته های ما دادی...