از شهردار اينجا عاجزانه تقاضا می کنم که فلش مسير ها رو درست کنه. ديروز يکی رو ديدم تو دانشگاه که فکر کنم خواسته بود بره beach، اشتباهی اومده بود دانشگاه.

/ 3 نظر / 27 بازدید
nicosk

مگه داهات شما شهردارم داره ؟!

پیام

پس مهران هم بهانش واسه اينکه هی به جای کلاس درس جای ديگه سر در مياره همين فلشان؟

روزبه

پس چی فکر کردی. شهرداری جدا داريم.