- اين اخباری که خارج از ايران راجع به ايران منتشر ميشه خيلی فرق داره با اون چيزی که هست. اصلا کسی به جنگ اهميت نميده و هر کسی دنبال کار خودشه و ... حالا نميدونم بيرون از ايران زياد غلو می کنن يا اينکه توی ايران اخبار رو ناقص ميگن يا هر دوش.

- هر چی به اين خانواده ی گرامی ميگم نصف وجاهت مرد به شکم بزرگ و کچليه قبول نمی کنن و هر روز می خوان منو ببرن دکتر مو و دکتر تغذيه و ... 

- حجاب ملت هم اونقدرا کم نشده. خيلی تعريفهای عجيب غريب شنيده بودم ولی به نظرم از قبل خيلی محجبه تر شدن. 

- لذتبخش ترين چيزی هم که توی اين مدت ديدم توالت ايرانی بوده. قابل توجه دوستان مقيم خارج از کشور که دلتون بسوزه. آی حال ميده، آی حال ميده...

/ 1 نظر / 2 بازدید
ehsan

har chaar mored baa moshaahedaat man dar iran motaabeghat daare