امروز رفتم بليط بازی راگبی تيم دانشگاهمون با دانشگاه Regina رو گرفتم. تيم حريف خيلی خفنه. فکر کنم تو گروه يا اوله يا دوم. البته دليل نميشه در هر صورت سوسکن. بازيشون جمعه است. متعاقبا بهتون ميگم که Regina با چه نتيجه ای باخت.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید