تا حالا با يه دختر غريبه اونم به زبون انگليسی دعوا نکرده بودم. رفته بودم سايت graduate های دانشکده ولی رمز در رو بلد نبودم. يه دختر چينی آشغال تو سايت نشسته بود ولی هر چی در می زدم  درو باز نمی کرد. من هم لج کردم ۱۰ دقيقه پشت سر هم در زدم. اومد و درو باز کرد، آنچنان دعوايی باهاش کردم که يکی از دعواهای بی سابقه تو عمرم حساب ميشه. اينقدر خوب انگليسی حرف زدم که خودم کف کرده بودم نمی دونستم اين کلمه ها رو از کجام ميارم. حيف که فحش خواهر مادر انگليسی بلد نيستم وگرنه بهش می گفتم. اگر من جای هيتلر بودم، چينيها رو می سوزوندم.

/ 5 نظر / 2 بازدید
مریم

ای پليد !خوب اون بيچاره فک می کرده تو تروريستی چيزی هستی !!!حالا چی بهش گفتی ؟!

مونا

می خوای من بت ياد يدم؟

دیووونه

اووووو .. روزبه من اونقده اينجا با دختر غريبه دعوا باحال کردم که .. ولی باهات موافقم وسط دعوا آدم انگليسيش رو مياد !! تازه من فحش خواهر مادر هم بلد بودم‌:دی ... راستی يه چيز باحال بهت ياد بدم : وسط دعوا هر جا کم آوردی شروع کن وسط انگليسی تندتند فارسی حرف بزن و بد و بيراه بگو . يارو فکر ميکنه مشکل از انگليسی خودشه تازه تو هم فحشايی که بلد نيستی رو دادی و دلت خونک شده :>

پیام

می‌زدی شل و پلش می‌کردی. می‌زدی قرش می‌کردی... اه اه اه اه....

Ali

من يه بار بچه بودم با يکی از دخترای همسادمون دعوا کردم يهو يه تف به چه بزرگی انداخت رو لباسم!‌ گفتم مواظب خودت باشی، از اين چينيا هر چی بگی بر مياد.