- تا چندين ساعت ديگه اين اراذل و اوباش می رسن. برنامه های مختلفی برای جلوگيری از جت لگ شدنشون در نظر گرفته شده. دفعه ی قبل که روی پيام خوب جواب داد و جت لگ نشد.

- به شدت کارام زياده و لحظه شماری می کنم که زودتر هفته ی ديگه بشه که کارام سبک بشه.

- ديروز رفتيم با n تا از بچه ها که اکثرشون شريفی بودن واليبال بازی کرديم. کلی حال داد و قراره که هر هفته بريم بازی کنيم. به علت کار زياد يه چند روزيه که ورزشهای قدرتی رو کنار گذاشتيم 03.gif

- يکی از جذابترين چيزای اينجا برای من، سخنرانی رييس دانشکده مون مهرداده. از اون اول تا آخرش من خنده ام می گيره. تقريبا ۳۰ ساله که آمريکا و کانادا بوده و لهجه اش حتی به اندازه ی پشيزی هم عوض نشده (مثلا دُکتُر به جای داکتر و اضافه کردن اِ بين اسم و فاميل افراد مثلا اگه يکی اسمش John Smith باشه، ميگه جانِ اسميت) و حتی جمله های انگليسی رو با لحن کاملا فارسی ميگه. و با حالترين قسمتش وقتيه که کلمات خيلی خفن انگليسی (که کمتر به گوشتون خورده) رو با لهجه ی شيوای فارسی بيان می کنه. حالا منتظرم که برای دانشجوهای جديد سخنرانی کنه بريم يه ذره بخنديم.

/ 2 نظر / 2 بازدید
Maryam

منم ميام . کی هست؟

داش علی

روزبه ! تو رو خدا اين چيزا رو اينجا ننويس. من سر همين چيزا بهای سنگينی پرداختم بشر...