- امروز بالاخره بعد از n روز کلنجار رفتن با استاد گرامی، يک پیپر برای خفن ترين کنفرانس رباتيک دنيا فرستاديم که ان شا ا... به کوری چشم دشمنان و استکبار جهانی accept ميشه هر چند که احتمال accept شدنش اينقدره: ۰۰۰۰۰۰۰۱/۰.

- اين يکی دو روز هم مهدی رو  کم ديدم به خاطر همين چيز خنده داری نيست که بنويسم.

- هفته ی ديگه هم عازم وطن هستم و اين طور که داره پيش ميره ظاهرا پول سوغاتی ها به اندازه ی پول بليتم ميشه. به شدت به دنبال يک سرگرمی برای تو هواپيما می گردم. از اونجايی که من خيلی بدشانسم يا يک پيرزن غر غرو يا يک آدم بوگندو يا يک آدم گنده که نصف صندلی من رو هم می گيره و موقع خواب روی من ولو ميشه ميفته کنارم و دنبال يک سرگرمی می گردم که حواسم پرت بشه و زياد به خاطر صندلی بغلی حرص نخورم.

/ 3 نظر / 3 بازدید
samik

اين که کاری نداره... game boy ميتونی ببری... ميتونی چند تا فيلم بخری و بری تو هواپيما ببينی... اگه توی economy هستی ميتونی چند تا از مجله های business يا first رو کش بری... ميتونی به اطرافیات بگی که از ابزار و وسايله هواپيما سر در مياری و بعد از يکی دو ساعت يهو بلند شی بگی موتوره سمته چپه هواپيما از کار افتاد!!! اين خودش کلی ماجراست D: يا يه سيگار روشن کنی بزاری توی دسته بغل دستيت که خوابه چون پروازا اکثرا اجازه ی سيگار کشيدن نميدن و الارم روشن میشه و کلی خنده... خلاصه اگه سواله ديگه ای هم داشتی خبرم کن... تا بعد... چاو

mona

الهی کوفتت بشه ايران