پست های ارسال شده در تیر سال 1383

- امروز برای ويزای شيطان بزرگ وقت مصاحبه گرفتم. البته دقايقی پيش فهميدم که يک ماه تو حساب کتابام اشتباه ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 0 بازدید
دقايقی پيش در نزديکيهای لب، با دو عدد کايوتی(coyote) فرهيخته ملاقات نمودم. همينطور عادی که راه می رفتن سرعتشون ۳ برابر من ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 0 بازدید
- همچنان هيچ راهی برای خفه کردن اين پرندهه پيدا نکردم. خواستم با سنگ و تيرکمون بزنمش، ترسيدم به جرم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 0 بازدید