پست های ارسال شده در مهر سال 1383

- اتفاق خاصی نيفتاده به خاطر همين آپديت نکردم. يه مقدار کارها زياده. بايد هر چه زودتر اين تزم رو ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید
ديروز بعد از افطار تصميم گرفتيم که دقايقی رو با کفار سپری کنيم. به همين خاطر رفتيم قليون کشی توی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 6 بازدید
در اعتراض به سياستهای تروريست پرور آمريکا تا انتخاب نشدن Ralph Nader به سمت رياست جمهوری آمريکا از نوشتن در اين ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید
بی شعورا، کثافتا، احمقا،... کشوری که به اون جيثمه ويزا بده اصلا جای من نيست. منو ريجکت می کنين نامردا ؟    پ.ن. (مقداری ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 6 بازدید
هيجان اينجا خيلی زياده. هر لحظه ممکنه بری زير ماشين يا يکی تو خيابون ترتيبتو بده يا مثلا بری يه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 5 بازدید