پست های ارسال شده در دی سال 1383

هوالباقی هيجان زندگی به شدت کم شده. با اينکه دکتر هم گفته در شرف مردن هستم اما حس مردن نيست فعلا. ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید
- تعطيلات بد نميگذره. البته قبل از تعطيلات بيشتر خوش ميگذشت. هوا هم که طبق معمول بارونيه و اسکی هم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید
امروز رفتيم اسکی، خيلی حال داد. مربيه گفت که سعی کنين خوب ياد بگيرين چون اگه برين بالا و بخورين ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید