پست های ارسال شده در خرداد سال 1384

من نميدونم اين ستاد انتخابات معين چرا بلد نيستن فيلم تبليغاتی بسازن. مثلا ميرن فيلم هنری می سازن و يه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
- امروز بالاخره بعد از دو هفته بی گواهينامگی تونستم امتحان شهر رو قبول بشم. اين دفعه يه آدم خوب ممتحن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید
- به دليل منع شدن از رانندگی تنهايی، امروز با سوپروايزر جون (سوپروايزر رانندگی) رفتم خريد. البته سوپروايزر يه ذره ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 8 بازدید
- رفته بوديم شب شعر. مهدی يکی از دوستای دبيرستانشو اونجا ديد. شباهتهای خيلی زيادی به خودش داشت: بلوز آستين کوتاه روی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید
در راستای بيرون انداخته شدن از خوابگاه رفتم که چند تا خونه ببينم. خلاصه اينکه دو تا خونه پيدا کردم. ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید
- بالاخره ويزای ايالات متحده خورد توی پاسپورتم و خيالم راحت شد. هنوز از مسافرت قبلی برنگشته بايد برای بعدی برنامه ريزی کنم. ياد ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 7 بازدید