پست های ارسال شده در بهمن سال 1384

- طبق معمول رفته بودم subway ناهار بخورم که يه دختر چينيه اومد کليد گرفت که بره دستشويی. اون يارو که ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید
حرفی برای گفتن ندارم. فقط اينکه هيجان زندگی به شدت کم شده. اگه راهی برای افزايش هيجان بلدين به من ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 6 بازدید
به چند دليل از مهمونی Potluck بدم مياد: - ديفالتن حوصله ی غذا درست کردن برای خودم رو هم ندارم. حالا اينکه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 7 بازدید