پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1385

- به يک دختر آمريکايی جهت داشتن شوهر ايرانی نيازمنديم. - اين disneyland هم عظمتيست. در طول ۷-۸ ساعت فقط تونستيم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید
ديشب رسيديم Orlando. آدم به ياد وطن می افته اينجا. پوشش گياهی و رطوبت هواش مثل اهوازه. هتلمون هم که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
- بالاخره رسيدم ايران. اين پروازها واقعا شکنجه ست. هر دفعه توبه می کنم که ديگه ايران نميرم اما پشيمون ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 9 بازدید