پست های ارسال شده در آبان سال 1385

- امروز محکم خوردم به استادم و پنج متر پرت شدم و با تمام وجود m1v1=m2v2  m2>>m1  رو احساس کردم. - مشکلی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 14 بازدید
پرسپولیس سرور استقلاله شکست مذبوحانه ی آبی پوشان پایتخت رو به تمامی طرفداران این تیم تسلیت عرض می نمایم.
/ 3 نظر / 7 بازدید