پست های ارسال شده در آدر سال 1385

- امروز رفتم آخرین چلوکباب قبل از مسافرت رو خوردم که توی مسافرت از بی چلوکبابی تلف نشم. دیگه با صاحب ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 6 بازدید
- چند روزیه که احساس مهران بودن می کنم. تا می رسم به چهارراه چراغ عابر پیاده سبز میشه. به محض اینکه می ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 6 بازدید