پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

- فکر کنم یکی از ژنهای آدمیزاد مربوط به لهجه ی اصفهانی باشه. یه یارو رو دیدم چند روز پیش. اینجا ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 29 بازدید