به دليل کثيفی بيش از حد تا اطلاع ثانوی نمی تونم رنک بدم. به حسن بگين که اون رنک بده. به پيام اعتماد ندارم. نمی دونم اين چند روزه که من نبودم چه هپليی شده. مونا حالا اگر خواستی تو هم رنک بده.

/ 3 نظر / 12 بازدید
nicosk

پس من چی ؟ (رنکای مونا از اونوره ديگه نه ؟‌)

روزبه

جهنم. تو هم رنک بده. فعلا فکر کنم رنکت از من بهتره.

مونا

ژس من رنکتو ۱۵ می کنم وديگه نمی تونی بگی کی رنک بده