۵۰۰ سال ديگه هم بگذره Sun نمی تونه جای مايکروسافتو بگيره. چند تا کامپيوتر Sun تو دانشکده داريم، اعصاب آدمو خورد می کنن.

قابل توجه  اعضای محترم مايکروسافت: اين تبليغات مرامی نيست و انتظار هر گونه پاداش و جايزه می رود.

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید