داشتيم با مهران از کنار استخر دانشگاه رد می شديم، نمی دونم چی شد که خورديم تو ستون.

راستی ديشب هم کلی خوش گذشت و کلی از موجودات ناشناخته دانشگامون رو کشف کردم.

/ 2 نظر / 2 بازدید
nicosk

ولی من ميدونم ... ستونو بد جايی گذاشته بودن .. آخه اين کانادايی ها خيلی خرن اصلا رعايت نميکنن که !! ولی عيبی نداره دفعه ديگه به جای استخر برين بييچ اونجا ستون نداره فقط مراقب باشين آخرش به کجا ميرسينا ...

مهدی

ببينم اين که می گن ايرانيايی که اونجا هستن آبرو برای ايران نذاشتن به شما که ربطی نداره. نه؟ راستی اگه به حسين آقا نگفتم.