خبرهای امروز:

۱-تلفنم بالاخره وصل شد ولی اين گوشيی که خريدم خرابه و بايد برم عوضش کنم.

۲- مريم رو بعد از N روز ديدم. ظاهرا يکی از کلاساش همونجاييه که خرس ديده شده. نميدونم اين مهرانه کجاست. فکر کنم Hizi Overflow داده، بردنش بيمارستان.

۳- فردا قراره بريم Boat Cruise.

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
فراز

آخه عزيزم وقتی گوشی می‌خری بايد تستش کنی ديگه! خاک تو سرت بريزم مثلا تو و مريم يه دانشگاهين بعد از چندين روز می‌بينی اَه اَه..... مهرانه کيه! فاميل مهران خودمون! عجب پسر هیز شنیده بودیم دختر هیز نشنیده بودیم کجا، اون دیگه چیه به یه زبونی بگو ما هم حالیمون بشه:d

مریم

بابا نمی دونی فراز جان که این دانشگاه ما چه خر تو خریه !باید بیای تا ببینی .من همکلاسیهای خودمم به زور می بینم چه برسه به روزبه که اصن باهم کلاس نداریم.