سه تا کار و تحول بزرگ می خوام انجام بدم. برام دعا کنيد.  مهمترينش اينه که ريت چک ميلمو کم کنم04.gif. اونايی که منو خوب ميشناسن، می دونن کار خيلی سختيه برای من و مثل نفس نکشيدنه.

مهدی جون تو فقط برام دعا نکن. اول ترم که می خواستم TA بگيرم به چند نفر گفتم دعا کنن، همون روز يه ميل اومد که چند تا جای خالی هست. اما وقتی به تو گفتم دعا کن، همه ی جاها پر شد 04.gif

/ 3 نظر / 28 بازدید
پیام

من فکر می‌کردم فقط الهام مهدی خرابه.... نگو دعاشم خرابه!!!

مهدی

درسته چپ دستم. ديگه چپ دعا که نيستم!