امروز روز خوبی بود. اولا که هوا خيلی توپ بود. رفتم دانشکده کارای درس گرفتن از UBC رو انجام دادم. يه يارويی درس ارايه کرده، خيلی از چيزايی که می خواد بگه تو ريسرچم به درد می خوره. ظاهرا که پولی نبايد بدم، اما ممکنه ۵۰-۶۰ دلاری بگيرن. همونطور که حدس می زدم، صبح که ميلامو چک کردم، ۳ تا ميل از استاد گرامی اومده بود و n تا کار ريخت رو سرم. مرتيکه کارای بقيه رو هم به من داده. فردا بايد برم يه دعوايی باهاش بکنم که ديگه از اين کارا نکنه. بعدشم رفتم يه مقدار خوردنی خريدم. هفته ی پيش به خاطر ميانترم نرفته بودم خريد، اگر امروز هم نمی رفتم از گرسنگی تلف می شدم. الان هم که خستم بقيه ی چيزا رو بعدا ميگم.   

/ 0 نظر / 2 بازدید