طبق اخبار موثق، نتيجه بازی با حساب ۳۸-۱۲ به نفع ما خاتمه پيدا کرده. بازی برگشت (با ميزبانی UBC )دقيقا ۱۰ روز ديگست و علی رغم امتحان ميانترم مجبورم برم.

/ 0 نظر / 15 بازدید