بعد از تجديد روحيه و اعتماد به نفس، امروز صبح رفتم با يکی ديگه از اساتيد محترم دانشکده برای TA شدن صحبت کنم. خلاصه رفتم و صحبت کردم و اون هم گفت که ۱۰-۱۵ روز ديگه فرمتو بيار تا امضا کنم.

درهای اينجا خيلی سنگينه و معمولا چند نفر که با هم می خوان برن بيرون، حالا يا برای رعايت ادب و احترام يا برای اينکه در نخوره تو صورت نفرات بعدی، نفر اول درو نگه می داره. من هم از استاده که خداحافظی کردم اومدم از در اصلی آزمايشگاه ها برم بيرون و از اونجايی که معمولا حواسم به پشت سرم نيست و تا حالا درو تو صورت n نفر کوبوندم، درو ول کردم. بعد يه لحظه پشت سرمو نگاه کردم ديدم که استاد گرامی نقش بر در شده است.  

/ 5 نظر / 5 بازدید
مونا

هر چی باشه تو هم فاميل دايی هستی ديگه

پیام

فکر کنم وقتی تو ازsfu فارغ شی ديگه موجود زنده‌ای اون طرفها نباشه...

yassi

:)

Maryam

وای خوشبختانه من تاحالا پشت سر روزبه راه نرفتم