داشتم مدل ماشينها رو نگاه می کردم، گفتم احتمالا ديگه ماشينی ارزونتر از فولکس قورباغه ای نيست که من بخرم. ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 23 بازدید
من می خوام بازی استقلال-پرسپوليس ببينم. بايد چی کار کنم ؟
/ 7 نظر / 21 بازدید
مقايسه آدمهای اينجا با شريف: يکی دو هفته پيش يکی از استادا می خواست کلاس فوق العاده بذاره پرسيد که کسی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 22 بازدید
انتخاب فيلم ارزشمند کلاه قرمزی به عنوان بهترين نمايش عروسکی سال را به ملت هنر دوست ايران و طرفداران فرهيخته اين مجموعه، تبريک عرض می نمايم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 25 بازدید
داشتم از خريد بر می گشتم، اومدم سوار Skytrain بشم يه يارو خفنه که هيکلش ۶ برابر من بود، همزمان داشت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید
امروز يکی از بچه های تيم راگبیمونو ديدم. تو اين سرما آستين کوتاه پوشيده بود و ۷-۸ تا کيسه هم تو دستش بود. حيف ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید
کلاسی که امروز داشتيم، استاده يه خانمی رو دعوت کرده بود که بياد lecture بده. يارو با سرعت ۲۰ کلمه در ثانيه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
6 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
7 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
7 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
8 پست
خرداد 85
7 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
6 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
10 پست
خرداد 84
9 پست
اسفند 83
7 پست
بهمن 83
8 پست
دی 83
7 پست
آذر 83
7 پست
آبان 83
8 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
8 پست
مرداد 83
17 پست
تیر 83
15 پست
خرداد 83
20 پست
اسفند 82
17 پست
بهمن 82
18 پست
دی 82
18 پست
آذر 82
24 پست
آبان 82
39 پست
مهر 82
52 پست
شهریور 82
30 پست