از شهردار اينجا عاجزانه تقاضا می کنم که فلش مسير ها رو درست کنه. ديروز يکی رو ديدم تو دانشگاه که ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 26 بازدید
امروز رفتم بليط راگبی گرفتم . تقريبا خوب جايی افتاديم. نزديک وسط زمين، پشت نيمکت UBC. مهران بايد بياد وسط fan ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 22 بازدید
ديروز رفتم Soft ball ديدم. جالب بود. امروز با يکی از بچه های ايرانی ايستاده بوديم. يه پسر چينيه اومد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید
من اين ترم دو تا درس دارم. يکيش که همونيه که  استادش خوانندست. کلی تمرين می ده هر جلسه و.... يکی ديگش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید
اين چند روزی که ننوشتم تقصير persianblog بود. راستی جمعه تيم راگبيمون با UBC مسابقه داره. مهران جون، سوسکين، لهين،... اگر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید
۵۵۵امين نفر وبلاگم يه نفر بود از GMD GmbH, Darmstadt, Germany. فکر کنم اون دختر يوگوسلاوا بودن
/ 4 نظر / 25 بازدید
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
6 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
7 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
7 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
8 پست
خرداد 85
7 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
6 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
10 پست
خرداد 84
9 پست
اسفند 83
7 پست
بهمن 83
8 پست
دی 83
7 پست
آذر 83
7 پست
آبان 83
8 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
8 پست
مرداد 83
17 پست
تیر 83
15 پست
خرداد 83
20 پست
اسفند 82
17 پست
بهمن 82
18 پست
دی 82
18 پست
آذر 82
24 پست
آبان 82
39 پست
مهر 82
52 پست
شهریور 82
30 پست