امروز استاده تمرينامو ديد، کلی حال کرد .(شروع يک برنامه بلند مدت برای زدن مخ استاد و گرفتن TA)
/ 0 نظر / 7 بازدید
امروز رفتم بليط بازی راگبی تيم دانشگاهمون با دانشگاه Regina رو گرفتم. تيم حريف خيلی خفنه. فکر کنم تو گروه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید
داشتيم با مهران از کنار استخر دانشگاه رد می شديم، نمی دونم چی شد که خورديم تو ستون. راستی ديشب هم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید
امروز مهران اومد اينجا، بعد از کلی پشت سر گذاشتن مراحل تکنولوژيک بالاخره موفق شدم مهرانو بيارم تو اتاق. ناهار ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید
۵۰۰ سال ديگه هم بگذره Sun نمی تونه جای مايکروسافتو بگيره. چند تا کامپيوتر Sun تو دانشکده داريم، اعصاب آدمو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
6 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
7 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
7 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
8 پست
خرداد 85
7 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
6 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
10 پست
خرداد 84
9 پست
اسفند 83
7 پست
بهمن 83
8 پست
دی 83
7 پست
آذر 83
7 پست
آبان 83
8 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
8 پست
مرداد 83
17 پست
تیر 83
15 پست
خرداد 83
20 پست
اسفند 82
17 پست
بهمن 82
18 پست
دی 82
18 پست
آذر 82
24 پست
آبان 82
39 پست
مهر 82
52 پست
شهریور 82
30 پست