در راستای پست قبلی، عده ای از دوستان تقاضا کردن که یک انجمن فمینیستی تشکیل بدم. برای عضو گیری پرسشنامه ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 40 بازدید
- دانشکده صنایع ما ۱۷ ساله که پشت سر هم رنکشون توی آمریکا اوله. این ترم یک درس از دانشکده صنایع ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 28 بازدید
متاسفانه تیم grand challenge مون disqualified شد. این کلیپ رو ببینید. متاسفانه اکثر آمریکاییها از جمله استاد من فکر می ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 52 بازدید
- با بچه ها رفته بودیم نمایشگاه هوایی جرجیا. کلا چیزهای جالبی داشت و یکی از شگفتیهای خلقت رو هم مشاهده کردیم. ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 30 بازدید
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
6 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
7 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
7 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
8 پست
خرداد 85
7 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
6 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
10 پست
خرداد 84
9 پست
اسفند 83
7 پست
بهمن 83
8 پست
دی 83
7 پست
آذر 83
7 پست
آبان 83
8 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
8 پست
مرداد 83
17 پست
تیر 83
15 پست
خرداد 83
20 پست
اسفند 82
17 پست
بهمن 82
18 پست
دی 82
18 پست
آذر 82
24 پست
آبان 82
39 پست
مهر 82
52 پست
شهریور 82
30 پست