- در راستای اشاعه ی فرهنگ چلوکباب خوری، چند تا از بچه های آمریکایی لبمون رو بردم رستوران ایرانی. خلاصه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید
- توی آتلانتا خیلی خودمو کنترل کردم که کسی متوجه نشه وسواسیم. اما نمی دونم بچه های اینجا از کجا ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 26 بازدید
این روزها مسابقه های روبوکاپ داره برگزار میشه و کلی آدم از ایران اومدن. - طبق معمول همه ی ایرانیها فکر ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 24 بازدید
با توجه به نزدیک شدن مسابقه های روبوکاپ یاد یک خاطره از مسابقه های سال ۲۰۰۲ ژاپن افتادم. تقریبا به هر ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 25 بازدید
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
6 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
7 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
7 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
8 پست
خرداد 85
7 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
6 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
10 پست
خرداد 84
9 پست
اسفند 83
7 پست
بهمن 83
8 پست
دی 83
7 پست
آذر 83
7 پست
آبان 83
8 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
8 پست
مرداد 83
17 پست
تیر 83
15 پست
خرداد 83
20 پست
اسفند 82
17 پست
بهمن 82
18 پست
دی 82
18 پست
آذر 82
24 پست
آبان 82
39 پست
مهر 82
52 پست
شهریور 82
30 پست