يکی رو ديدم تو دانشگاه کپ احمد رحمتی بود. يکی هم امروز ديدم کپ ربيعی تا اين حد که خواستم بهش سلام کنم. مردم کپ دارن تو دانشگاشون، ما هم کپ داريم. 15.gif

/ 5 نظر / 6 بازدید
پیام

بوووووووعععع.... (اين صدای استفراغ است که می‌شنويد).... بد شانس... بی چاره ... دلم برات سوخت.

nicosk

مردم کين ؟‌ کپ چی دارن ؟ من کپ شکلات ميخوام ...

مهدی

کپ حسين آقا ندارين؟