انگليسی که ياد نميگيرم هيچی، فارسی هم داره يادم می ره(مخصوصا با اين استاد عزيز که نمونه فصاحت و بلاغت فارسيه). چند وقت ديگه ديدين لال شدم و برای communication از دود استفاده می کنم زياد تعجب نکنيد.

/ 2 نظر / 10 بازدید
nicosk

دارووووغه تو هم ؛)

mayssamj

گفتی دود ... ياد ماري جوانا افتادم :>