متاسفانه يا خوشبختانه دلم برای هيچ کس تنگ نشده. هر چقدر هم به خودم فشار ميارم که دلم برای يکی تنگ بشه، فايده نداره.

/ 3 نظر / 10 بازدید
پیام

جای ديگت چی؟ تنگ نشده؟

nicosk

حتی واسه حسين آقا ؟!!

nicosk

پيام منظورت از جای ديگه دقيقاً کجاست ؟!