امروز کلوپ راگبی اعضای جديد رو ثبت نام می کرد. راستش روم نشد برم عضو شم. چون اعضای تيم راگبی کلی گندن. البته در مقابل من که سوسکن 04.gif

/ 3 نظر / 3 بازدید
nicosk

اره به خصوص او chickenهاشون ؛)

مهدی

خودتو دست کم نگير فاميل! من مطمئنم تو از اونا کم نمی ياری!

پیام

روووووووووزبههههه.... روووووزبهههههه بوووووق.. بوووووق ...بو بوق بوووق ...بوق بو بوق بوووق